Skip to content

Desinfektionsutrustning som håller hög kvalité

Privatpersoner förknippar desinfektionsutrustning främst med handdesinfektion och ytdesinfektion. Men på vårdinrättningar är det mer avancerad desinfektionsutrustning som används. Detta för att instrument som används alltid ska vara helt sterila.

Disk- och spoldesinfektion

Disk- och spoldesinfektion är en bred kategori där bland annat följande ingår:

  • Endoskopdiskdesinfektorer
  • Tork- och förvaringsskåp
  • Tunneldiskinfektorer
  • Kabinettdiskdesinfektorer

Enklare desinfektion kan utföras och produkterna sedan hanteras på ett sätt så att de förblir sterila.

Autoklav

Autoklav är apparat som med vattenånga i hög temperatur och med högt tryck skapar sterilisering. Inom sjukvården är detta den vanligaste desinfektionsutrustning som används för att sterilisera olika instrument. Vid val av autoklav är det viktigt att se på vilken klass den tillhör. En B-klassificerad autoklav kan sterilisera saker även om den skulle ha en hålighet eller ligga i en speciell steriliseringspåse eller rensas av med diskdesinfektor. Det är därmed den modell med mest flexibilitet gällande användningsområde.

Används istället en N-klassificerad autoklav kan enbart solida enheter steriliseras. Det kan exempelvis vara en tång eller sax. Det är saker som är ”enkla” att sterilisera och som därmed inte kräver samma funktion som en B-klassad modell.

Autoklav används både på sjukhus (större modeller) och av exempelvis frisörer, tatuerare och små skönhetssalonger.

De allra minsta modellerna är bordsautoklaver som därmed kan bäras med och ställas på ett bord. De största modellerna är stora som skåp och mycket tunga.

Ultraljudsbad

Även ultraljudsbad är ett brett område inom desinfektionsutrustning. De allra minsta modellerna säljs i ”hobbybutiker” och rymmer en mobiltelefon. Enkla, billiga men ändå effektiva. Inom vården används däremot större och mer flexibla modeller. De större modellerna är stor som en golvstående kopiatormaskin. Det är även möjligt med ultraljudsbad i form av ett grovdisksystem.

Bland annat används denna desinfektionsutrustning för att rengöra föremål av glas eller metall. Modellerna används tillsammans med en speciell rengöringsvätska. Dessutom används korgar och upphängningskrokar för att det som steriliserats inte ska behöva röras.

Nivå på renlighet

Behövs det desinfektionsutrustning eller räcker det med annan rengöring? Inom vården nämns ibland tre nivåer på renlighet för att förtydliga vad som förväntas.

  • Rent

Med ”rent” menas att tvätt sker med tvål och vatten eller liknande medel. Därmed avlägsnas smuts, föremål, lös hud osv. Kortfattat går det att säga att händerna är ”rena för ögat”. Delvis kommer även tvål och vatten ta bort bakterier och vissa virus men graden av detta beror på hur länge rengöring sker.

  • Höggradigt Rent

Med höggradigt rent menas att en desinfektionsprocess genomförs. Här används exempelvis handdesinfektion. Genom denna rengöringsprocess kommer mängden patogena mikroorganismer minskas. Används desinfektionsmedel eller desinfektionsutrustning beräknas risken att det är levande mikroorganismer kvar till en promille eller mindre.

  • Sterilt

För att något ska klassas som sterilt ska samtliga mikroorganismer, samt sporer, vara borta. Enligt sjukvården får ordet sterilt användas när risken för att produkten har en livskraftig mikroorganism är en på en miljon eller lägre. Sterilisering sker med desinfektionsutrustning och det är viktigt att välja rätt utrustning beroende på vad som ska steriliseras. Som nämns i texten om autoklav ovan är det exempelvis skillnad på om produkten har håligheter eller om den är solid.